top of page

Voorwaarden voor de Organisator evenement:

1. EHBO inzet bij evenementen dient uiterlijk 2 maanden voor het evenement schriftelijk dan wel per mail bij het secretariaat en coördinatie van EHBO-vereniging Roermond aangevraagd te worden. Deze tijd is nodig om vrijwilligers te werven voor de inzet.

2. De coördinator EHBO Roermond bevestigd het ontvangen van de mail zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst.

3. Wanneer in een geval EHBO Roermond om een of andere reden niet kan voldoen aan een verzoek om de gewenste assistentie te verlenen, wordt de aanvrager hierover uiterlijk 1 maand van tevoren in kennis gesteld.

4. De coördinator activiteiten van EHBO Roermond bepaalt - op basis van een risicoanalyse en de duur van het evenement - hoeveel EHBO-ers er nodig zijn.

5. De kosten van inzet van EHBO-ers worden vooraf schriftelijk, dan wel per mail door EHBO Roermond kenbaar gemaakt aan de organisator. Onder het kopje tarieven kunt u een inzicht van de mogelijke kosten krijgen.

6. De organisator van het evenement dient te zorgen voor een goede werkplek voor de Eerstehulpverlener. Deze EHBO post wordt in overleg met EHBO Roermond vastgesteld. De eisen die aan de EHBO post worden gesteld:

 •  Altijd 2 stoelen meer dan het aantal EHBO-ers

 •  Een tafel van voldoende oppervlakte.

 •  Voldoende verlichting

 •  Leidingwater / drinkwater is beschikbaar

 • Afvalemmer / vuilniszak

 

Buiten-evenement: De organisator draagt zorg voor voldoende:

 • ruimte om de EHBO-post in te richten, een droge, tochtvrije en voor de zon, regen of wind beschutte ruimte. Te denken valt aan bv. (party)tent met 3 zijkanten en dak, een kleedruimte etc.

Binnen-evenement: naast de EHBO post voorziet de organisatie:

 • voor een afgezonderde plaats voor de opvang van slachtoffers.

 • Deze plaats is uit het zicht van de bezoekers/deelnemers, dit i.v.m. de privacy van de slachtoffers.

 

7. De organisatie zorgt voor voldoende consumptiebonnen of eten en drinken voor de EHBO-ers.

8. Tijdens het evenement is/zijn een (of meerdere) contactperso(o)nen van de organisatie aanwezig en bereikbaar voor de EHBOers.  Indien beschikbaar worden 06 nummer(s) uitgewisseld

9.  De EHBO-ers melden zich bij aanvang van de inzet aan bij de contactpersoon

10. De EHBO-ers melden zich bij einde van de inzet af bij de contactpersoon.

11. Wij verzoeken u om binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur de kosten voor de EHBO inzet over te maken naar het opgegeven rekening nummer.

12. EHBO-ers kunnen niet ingezet worden voor andere werkzaamheden dan het verlenen van eerste hulp.

13. Aandachtspunten voor de organisatie in het kader van de veiligheid

 

 •  Zorg voor voldoende en vrije vluchtwegen.

 •  Hou een weg/route vrij voor de ziekenauto

 

Voorwaarden voor de EHBO-vereniging:

 •  De EHBO-vereniging zorgt voor voldoende EHBO-ers per evenement.

 •  De EHBO-post is -indien nodig- herkenbaar aan de EHBO-vlag (of bord) die zichtbaar wordt opgehangen.

 •  De EHBO-ers zijn herkenbaar aan hun EHBO hesje of vest.

 •  De afgesproken prijs is inclusief materialen, exclusief consumpties of consumptiebonnen voor de EHBO-ers.

 •  De EHBO-vereniging zorgt voor de materialen en controleert de EHBO-post.

 • Alle EHBO-ers die tijdens een evenement ingezet worden hebben een geldig EHBO diploma.

 •  De EHBO-er kan een advies uitbrengen aan een slachtoffer door b.v. het uitoefenen van de sport op dat moment te staken of deelname aan het evenement niet verder voor te zetten. EHBO Roermond is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die hier uit voortvloeien (teruggave kosten deelneming aan het evenement, evt. ambulance en/of ziekenhuiskosten).

bottom of page