top of page

Regels


Behalve de verplichting tijdig de contributie te betalen zijn leden verplicht tot een "inspanningsverplichting" Dit houdt in dat men zich actief inzet bij de vereniging door bijvoorbeeld minstens 1 keer per jaar deel te nemen aan een steunverlening, of andere activiteit georganiseerd door de vereniging. 

Elk lid van onze vereniging is verder verplicht per jaar tenminste 5 herhalingslessen te volgen, te weten 4 lessen EHBO en 1 les reanimatie.
Voor elke aanvullende module dient eveneens 1 les te worden gevolgd. (AED / verbandleer en kleine ongelukken).
Van een EHBO-(st)er wordt dus verwacht dat deze blijft oefenen en op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.
Het diploma na 2 jaren indien iemand na het behalen of verlengen van het EHBO-diploma geen of onvoldoende herhalingslessen volgt of een competentietest niet tijdig doet.


Per jaar worden er 5 EHBO-lessen, 3 reanimatieles / AED-lessen, 1 les verbandleer en kleine ongevallen en 1 les EHBO aan kinderen (voor leden met de aantekening hiervoor) georganiseerd,  met daarnaast eventueel een informatieavond in samenwerking met de Brandweer, het Ziekenhuis, de Brandwondenstichting etc.

De volledige regels zijn terug te vinden in het Huishoudelijk Regelement van de vereniging.

bottom of page