top of page

Lid worden

In het contributiebedrag zijn inbegrepen:

  • herhalingslessen EHBO (incl. EHBO aan Kinderen)

  • reanimatie-herhalingsles (incl. AED)

  • lezingen en eventuele excursies;

  • een aansprakelijkheidsverzekering;

  • een ongevallenverzekering;

  • een schadeverzekering voor EHBO - activiteiten.

Samen zijn we verantwoordelijk voor de vereniging. Optioneel kan je een paar keer per jaar een extra bijdrage aan de vereniging verlenen als EHBO vrijwilliger bij evenementen. Deze evenementen zijn  meteen een goede gelegenheid om ervaring op te doen.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een vol jaar (1 September - 31 Augustus). Het lidmaatschap wordt daarna stilzwijgend verlengd, tenzij een schriftelijke opzegging is ontvangen vóór 1 Juli van het lopende jaar. Iedereen met een geldig EHBO-Diploma kan lid worden van onze vereniging.

De contributie bedraagt € 30,- voor het lopende jaar. 

Overstappen

Overstappen vanuit een andere vereniging / bedrijf is uiteraard ook mogelijk.U dient ons dan een schriftelijk overzicht aan te leveren van de door u gevolgde herhalingslessen bij uw huidige vereniging / bedrijf.Eveneens dient in het overzicht de naam en registratienummer van uw instructeur/-trice te staan met zijn / haar handtekening, en een kopie van het geldige diploma.

Anker 1
bottom of page